• La Bonne Espérance op het Harmony 2017 concours te Lindenholzhausen
  • Concert met De Mastreechter Staar in Muziekcentrum Frits Philips Eindhoven

Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Koninklijk Mannen koor La Bonne heeft de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband hiermede zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden, die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voorzover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website.

Bankrekeningnummer: NL51 RABO 0327 0515 15 t.n.v. Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance. Kamer van Koophandel nummer: 40236230. ANBI (RSIN 003706709)

Beleidsplan en visie

Voor het Beleidsplan en de Activiteitenplanning klik op de link. Als gevolg van de maatregelen i.v.m. corona zijn overigens alle optredens in 2021 niet doorgegaan. Alleen de deelname aan de Fietsavond van de Lichtjesroute op Eindhoven op zaterdag 25 september 2021 is gerealiseerd.

Financiële verantwoording

Voor de Balans_31-12-2021 klik op de link. Voor de Staat van baten en lasten 2021 klik op de link.

Beloningsbeleid

De bestuursleden en andere vrijwilligers werken uitsluitend op basis van vergoeding van werkelijk aantoonbare gemaakte kosten. La Bonne heeft geen werknemers. 

De bestuurssamenstelling is te vinden op de webpagina bestuur.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Voor het Jaarverslag 2021 klik op de link of zie hieronder.

Concerten 2021
Zaterdag 25 september
·         Deelname aan de Fietsavond van de Lichtjesroute Eindhoven o.l.v. onze nieuwe dirigent Math Dirks en begeleid op de piano door Marjan Fey.
Andere uitvoeringen:
·         Als gevolg van de coronamaatregelen zijn alle andere concerten van 2021 evenals alle geplande jubileumactiviteiten, zoals een Korenfestival en een Historisch concert niet doorgaan.
Repetities en koorscholing
·         Elke dinsdagavond (dit jaar zelfs tijdens de zomervakantieperiode) repeteerde La Bonne.
o   Van 5 januari tot en met 8 juni online repetities (via Zoom per stemgroep).
o   Van 15 juni tot en met 29 juli in het coronaveilige Theater De Schalm te Veldhoven.
o   Vanaf 5 juli repetities in het coronaveilige gebouw van het Apostolisch Genootschap, totdat eind november er weer een lockdown was afgekondigd.
o   In de 2e helft van december repetities noodgedwongen weer online via zoom (per stemgroep).
Ledenwerving
·         In 2021 is er geen actieve ledenwerfcampagne geweest. Vanwege corona was er namelijk niets te bieden aan aspirant-leden.
Sociale activiteiten
·         Elke repetitieavond is voor de leden een wekelijkse ontmoetingsplaats voor contacten met andere leden. Fysiek zowel als online kan er voor en na de repetitie met elkaar worden ‘bijgekletst’.
·         Regelmatig vinden er normaal gesproken activiteiten voor de leden met hun partner plaats. In 2021 was er op 5 januari een nieuwjaarsreceptie, maar helaas moest die online via zoom plaatsvinden.
·         Door corona konden er verder geen activiteiten meer worden georganiseerd.
·         Regelmatig (eens per zoveel jaar) maakt het koor een concertreis. Voor 2017 is gereisd naar Limburg an der Lahn om zodoende deel te kunnen nemen aan het eens in de 6 jaar gehouden Internationale Concours van Lindenholzhausen. Het doel van deze reis was ook om liefst met andere koren uitvoeringen te geven in de omgeving en was er voor de leden tijdens deze reis de gezelligheid en het genieten van de omgeving. Deze doelen zijn toen prima gerealiseerd. In 2019 is La Bonne naar het Westland afgereisd om samen met het Westlands Mannenkoor een concert in Poeldijk te geven. De volgende reis staat in het licht van het 150-jarig jubileum en vindt plaats in 2023.
 
Samenwerking
·         Teneinde continuïteit van het koor zeker te stellen, is in 2021 begonnen met het overleg over samenwerking met een ander mannenkoor: de Brabantzangers uit Eindhoven. Dit heeft per 1 april 2022 geleid tot een fusie van beide koren onder naam: Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance, waardoor het aantal zangers groeide van 64 naar 82.

 

gelogo.png

Culturele ANBI

Koninklijk Mannen koor La Bonne heeft de status van Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In verband hiermede zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden, die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voorzover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website.

Bankrekeningnummer: NL51 RABO 0327 0515 15 t.n.v. Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance. Kamer van Koophandel nummer: 40236230. ANBI (RSIN 003706709)

Contact

Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance

Secretariaat
Petrus Dondersstraat 49
5613 LR Eindhoven

secretariaat@labonneesperance.nl

Bankrekening: NL51 RABO 0327 0515 15 (gewijzigd!)
KVK: 40236230

ANBI (RSIN 003706709)

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd