Koninklijk Mannenkoor

La Bonne Espérance

Het repertoire van La Bonne Espérance.

Het spreekt voor zich dat het repertoire van La Bonne Espérance van indrukwekkende omvang is.

De lange bestaansperiode van bijna anderhalve eeuw heeft er toe geleid dat met de jaren niet alleen het muzikale gehalte toenam, maar ook het aantal ingestudeerde werken werd steeds groter.

La Bonne beschikt over een eigen archief van meer dan 500 werken.

Het is daarom bijna onmogelijk om deze allemaal inzichtelijk te maken onder deze rubriek.

De werken weerspiegelen niet alleen de A klasse van La Bonne, maar schrijven ook geschiedenis omdat vele werken op vooraanstaande podia in Nederland zijn uitgevoerd. In het concertgebouw te Amsterdam werd  - om een nog steeds gedenkwaardig voorbeeld te noemen -  met het (toenmalig) Brabants orkest o.l.v. Hein Jordans de 13e Symfonie van Sjostakovitsch uitgevoerd waarbij La Bonne de mannenkoor partij voor haar rekening nam.

Het repertoire omvat een ruime doorsnede uit het klassieke repertoire  vanaf de 16e Eeuw tot heden.

Belangrijke accenten liggen in de Oost Europese koorwerken, de Italiaanse en Duitse operakoren uit de alom bekende opera’s van Verdi of Mozart en Beethoven, maar ook in de totaal onbekende en nog steeds niet uitgegeven opera Edipo a Colono van Rossini, waar La Bonne  beslag op wist te leggen en exclusief uitvoeringsrecht van heeft.

Liederen, motetten en andere religieuze werken uit alle landen zijn ruimschoots aanwezig, alsook musical en evergreens.
Met het moderner worden van de wereld en dus ook het publiek is La Bonne bezig het repertoire aan te vullen met toegankelijke werken.

De klasse van La Bonne is er een van allure, en met het overleven van inmiddels vele generaties is alles wat is opgebouwd verworden tot een belangrijke erfenis; reden voor de Gemeente Eindhoven om La Bonne Espérance te eren met een wel zeer speciale oorkonde van “Immaterieel Erfgoed van de Stad Eindhoven“.

Met alle mooie uitgevoerde muziekwerken heeft La Bonne mensen met elkaar verbonden en hoopt dat nog vele jaren te kunnen voortzetten.

De keuze van het repertoire speelt daarbij in deze tijd een erg belangrijke rol.

Dat met deze keuze een juiste keuze werd gemaakt moge blijken uit het enthousiasme waarmee de optredens van de afgelopen twee jaar door het publiek werden ontvangen.

Wat echter minstens zo belangrijk is, is het enthousiasme waarmee aspirant leden hun kennismakingsperiode van 3 maanden beleven en aan het eind van die periode weloverwogen besluiten om lid te worden.

In de afgelopen twee jaar besloten maar liefst zo’n dertig mannen om lid te worden van La Bonne Espérance.

Daarmee groeide La Bonne Espérance weer uit tot een van de grotere mannenkoren van Nederland.

Het aantal actief zingende leden bedraagt momenteel ca. 95 leden.

Door de zowel muzikaal als zangtechnisch zeer intensief gegeven repetities o.l.v. de huidige dirigent is La Bonne in staat een zeer breed repertoire overtuigend ten gehore te brengen.

U krijgt een gedetailleerder inzicht in de recent uitgevoerde werken door onderstaande links te volgen:

Optreden bij Freedom Lecture 12 september 2014

Benefietconcert Petruskerk 4 mei 2014

Concert Unitas 6 juli 2014

Leden

           

Volg ons

FacebookTwitterLinkedin
gelogo.png