Koninklijk Mannenkoor

La Bonne Espérance

Het bestuur van Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Piet Kamps
040-8425011

 
Secretaris:
Fons de Breet
040-2113933

 
Penningmeester/Vice-voorzitter:
Jeroen Verschuuren
0499-550660

 
2e Secretaris/2e Penningmeester:
Louis Giele


 
Bestuurslid:
Hanno van Breugel

 
Bestuurslid:
Willie Fuchs


 
Bestuurslid:
Louis van der Weerden


  
 

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die in opdracht van het bestuur taken binnen de vereniging uitvoeren.

Public Relations/Ledenwerving
De commissie Public Relations/Ledenwerving zorgt voor alle uitingen naar buiten de vereniging, en heeft de taak ervoor te zorgen dat er voldoende leden geworven worden. Vanuit het bestuur wordt deze commissie gevormd door Hanno van Breugel.

Website
Voor het beheer en onderhoud van de website is deze commissie in het leven geroepen. Louis Giele, Sander Coenen en Fons de Breet zijn hiervoor verantwoordelijk. 
Fotografie van vele concerten en foto's op de website wordt vaak gedaan door koorlid Eugéne Notten (www.eugene-photogallery.nl).

Muziekcommissie
De muziekcommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van het repertoire en het aandragen van nieuwe stukken. Leden kunnen muziekstukken voordragen aan de muziekcommissie.

De muziekcommissie wordt gevormd door de leden Willem Buijs, Hub. Jansen, Piet Kamps, Lambert Mersel, Jan Reket, Marcel ten Brinke en Hans Lortye

Sociale Zaken
Louis v.d. Weerden, Karel Nouwen, Johan Tekstra

Kostuumbeheer
Wil Fuchs beheert alle kostuums voor het koor. Elk lid krijgt bij aantreden een kostuum in bruikleen. De kostuumbeheerder zorgt ervoor dat elk nieuw lid een kostuum in zijn maat krijgt en dat kapotte kostuums worden gerepareerd.

Bibliotheek
De bibliotheek van La Bonne Espérance bestaat uit een enorm aantal muziekstukken en bladmuziek. Deze muziekstukken worden beheerd door Hans Notten. Hij zet zich in om samen met Bert Moret en Johan Tekstra de muziekstukken op de juiste plekken te krijgen, door het samenstellen van de repetitie- en concertmappen.

Ledenblad Contact
La Bonne Espérance heeft een ledenblad dat 4 maal per jaar verschijnt. Dit blad heet 'Contact'. Wim van Amelsvoort en Martin van Riemsdijk zorgen voor de invulling en realisatie van dit blad.

Verjaardagen
Verjaardagen van alle leden en betrokken personen bij La Bonne Espérance worden bijgehouden door Louis van der Weerden. Hij verzorgt de felicitaties.

Leden

           

Volg ons

FacebookTwitterLinkedin
gelogo.png