Koninklijk Mannenkoor

La Bonne Espérance

Het bestuur van Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Piet Kamps
040-8425011

 
Secretaris:
Fons de Breet
040-2113933

 
Penningmeester/Vice-voorzitter:
Jeroen Verschuuren
0499-550660

 
2e Secretaris/2e Penningmeester:
Louis Giele


 
Bestuurslid:
Hanno van Breugel

 
Bestuurslid:
Willie Fuchs


 
Bestuurslid:
Louis van der Weerden


  
 

Het bestuur wordt bijgestaan door commissies die in opdracht van het bestuur taken binnen de vereniging uitvoeren.

Commissie Communicatie Extern:
De commissie communicatie extern zorgt voor alle uitingen naar buiten de vereniging, en heeft de taak ervoor te zorgen dat er voldoende leden geworven worden. Vanuit het bestuur wordt deze commissie gevormd door Hanno van Breugel.

Commissie Algemene Communicatie:
Deze commissie draagt zorg voor alle interne communicatieactiviteiten zoals het ledenblad Contact, nieuwsbrieven, enz. Alhoewel de website niet alleen intern gericht is (de ledenpagina's wel) valt de website ook onder de verantwoordelijkheid van deze commissie. De commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.
Fotografie van vele concerten en foto's op de website worden gedaan door de koorfotograaf:

Eugéne Notten (www.eugene-photogallery.nl).

Muziekcommissie

De muziekcommissie is verantwoordelijk voor het adviseren van het bestuur over het repertoire, de concerten en de concertplanning, evenals solisten en dergelijke.

De muziekcommissie wordt gevormd door 3 benoemde leden op voordracht van de dirigent en door 3 leden leden gekozen door en uit de leden. De dirigent is qualitate qua lid van de commissie. De commissie staat onder leiding van de voorzitter van La Bonne.

Commissie Ledenzorg
De commissie Ledenzorg draagt zorg voor de opvang van nieuwe leden, het mentorschap, de aanwezigheidsregistratie, jubilea, verjaardagen, en ziekenzorg-, en bezoek. Deze commissie organiseert de feestavonden en concertreizen. De commissie staat onder leiding van bestuurslid Louis v.d. Weerden.

Commissie Concertorganisatie

Deze commissie draagt zorg voor de goede opstelling in het repetitielokaal zowel stoelen als piano. Tevens zorgt de commissie voor een goede voorbereiding van concerten zoals het podium, de kooropstelling, de opkomst en het vertrek, opvang van gasten, kostuumbeheer, etc. De commissie zorgt eveneens voor de noodzakelijke voorzieningen zoals muziekstandaard en dergelijke. De opstelling van piano, kruk en pupiter in het repetitielokaal wordt door deze commissie gedaan. De commissie staat onder leiding van bestuurslid Willie Fuchs.

Bibliotheek

De bibliotheek van La Bonne Espérance bestaat uit een enorm aantal muziekstukken en bladmuziek. Deze muziekstukken worden beheerd door de bibliothecaris, Hans Notten. Hij zet zich in om samen met Bert Moret en Johan Tekstra de muziekstukken op de juiste plekken te krijgen, door het samenstellen van de repetitie- en concertmappen. Hij is er ook verantwoordelijk voor dat de concertmappen tijdig op de concertlocatie zijn. De bibliothecaris valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris.

Leden

           

Volg ons

FacebookTwitterLinkedin
gelogo.png